Slavery, colonialism and contemporary global inequality
26 juni 2019

Afterlives: Slavery, colonialism and contemporary global inequality

Op 26 juni staat het concept van moderne slavernij en de verschillende vormen van dehumaniserende, precaire arbeid en mensenhandel centraal.  Wat zijn de specifieke kenmerken van de verschillende vormen van onderdrukking, hoe verschillen ze en geven we betekenis aan historische en hedendaagse misstanden? Samen met vooraanstaande academici, kunstenaars, denkers en activisten onderzoeken wij de relatie tussen historische en moderne slavernij

Slavernij behoort nog steeds niet tot het verleden, maar vindt zijn weg vandaag de dag in de vorm van (seksuele) uitbuiting van mensen en onmenselijke arbeidsomstandigheden in landen van over de hele wereld. Deze twee dagen durende conferentie onderzoekt hedendaagse slavernij vanuit een historisch perspectief. Welke vormen van hedendaags slavernij zijn er? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En welke impact maakt het slavernijverleden op hedendaagse slavernij? Prominente sprekers als Joanna Ewart-James (uitvoerend directeur van Freedom United) en Dr. Richard Benjamin (directeur van het International Slavery Museum in Liverpool) spreken deze avond.

Afterlives

Eind 2018 werd social media overspoelt met video’s van hedendaagse slavernijpraktijken in Libië. Deze video's werden verspreid om solidariteit te verzamelen, om steun te vragen van sociale bewegingen, mondiale bestuursorganen en nationale staten. De morele verontwaardiging die op sociale media naar voren kwam stond niet los van de geschiedenis, met veel mensen die deze ontmenselijkende praktijk verbinden met eerdere vormen van slavernij en gewelddadige dwangarbeid. Moderne slavernij is de term die wordt gebruikt om diverse hedendaagse vormen van ontmenselijking en uitbuiting te beschrijven, waaronder mensenhandel, voornamelijk onder vrouwen en kinderen, voor seksuele uitbuiting of uitbuiting onder onmenselijke arbeidsomstandigheden.

De voertaal is Engels.
Haal nu je tickets a €8,00.

Dit programma is een samenwerking tussen Tropenmuseum, Research Center for Material Culture en Chocolate Foundation van Tony's Chocolonely.

Deze conferentie maakt deel uit van de doorlopende serie Gedeelde Geschiedenis, waarin we onderzoeken hoe slavernij doorwerkt in het huidige leven en we kijken naar het koloniale deel van slavernij in het lopende onderzoeksproject Materializing Slavery van het Research Center for Material Culture (het onderzoeksinstituut van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde).

Lees meer informatie over het Materializing Slavery-project